تیز شدن تیغِ تخریب برای بریدن آخرین بازمانده بافت تاریخی خمینی شهر

مهرناز شهباز

خیابانی که بدون هیچ طرح مطالعاتی تنها یک وعده انتخاباتی بود حالا قرار است با اسم بخشداری، بافت تاریخی خمینی شهر را با عرضِ میانگین ۱۶ متر باز کند. این تصمیم که گویا میراث فرهنگی اصفهان در مقابلش کوتاه آمده در حالی است که مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، هرگونه تعریض و تخریب در بافت تاریخی ممنوع است و با آن مغایرت دارد.
 
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، جمع بندی اعضای کمسون ماده ۵ برای تعریض گذر در بافت تاریخی خمینی شهر ۱۶ متر است و فقط ابلاغ نشده اما کارشناسان کمیته فنی کمیسون ماده ۵ استان اصفهان و شورای فنی میراث فرهنگی می گویند، برای ایجاد این خیابان که بیشتر به بازار می ماند، عرض ۱۲ متر کافی ست و بیشتر از آن به گفته آنها سودجویی و تخریب بافت تاریخی است.

همه اینها اما در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون محدوده تارخی ۱۶۸ شهر کشور و تعیین رویکردهای کلی حفاظت و احیا بافت تاریخی که در سال ۹۴ تصویب و در سال ۹۶ ابلاغ شده است، هرگونه مداخله در بافت تاریخی به ویژه مداخله کالبدی از جمله تخریب بناها و تعریض گذر، وحدت بافت تاریخی را مخدوش و موجب از بین رفتن هویت و شواهد ناظر بر ارزش های تاریخی ، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی آن خواهد شد. از این رو به گفته کارشناسان تعریض گذر با عرض ۱۶ متر می تواند بر خلاف مفاد این مصوبه باشد که تاکید آن بر رویکردهای حفاظت و احیا بافت تاریخی است.
 
اما علاوه بر مصوبه محدوده تاریخی ۱۶۸ شهر ، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مصوبه ای را با موضوع  “اقدامات اجرایی صورت گرفته در بافت تاریخی خمینی شهر ” در ۲۶ مرداد ماه سال گذشته ابلاغ کرده است که در آن با اشاره به نتیجه اقدامات اجرایی توسعه و تعریض معابر  بر اساس مصوبات پیشین و طرح جامع در بافت تاریخی خمینی شهر، که منجر به ایجاد زمینه تخریب بافت تاریخی بلافصل معابر جدید و گسترش آن  به دورن بافت، تهدید ساختار اصلی شهر و تعرض به عرصه و حرائم بناهای تاریخی و تغییر اساسی در انسجام کالبدی  و ساختار زندگی اجتماعی در محلات و بافت تاریخی خمینی شهر شده، خواسته شده است وضعیت کالبدی شبکه معابر و ضوابط و مقررات  بافت تاریخی خمینی شهر  با رویکرد “حفاظت و احیا” در طرح تفصیلیِ در دست تهیه ، مورد بازنگری قرار گیرد و هرگونه اقدام اجرایی در خصوص اصلاح شبکه معابرِ طرح جامع در محدوده بافت تاریخیِ مصوب، منوط به تصویب طرح تفصیلی و با رویکرد یاد شده باشد.

این مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ملزم کرده است تهیه اسناد طرح تفصیلی در محدوده بافت تاریخی خمینی شهر در اولویت قرار گیرد و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ  اعلام مصوبه  به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد و وزارت میراث فررهنگی، ظرف مدت یک ماه ضوابط و معیارهای حفاظتی بافت تاریخی خمینی شهر را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی اعلام کند.

در حالی که طرح ویژه حفاظت از بافت تاریخی در قالب طرح تفصیلی خمینی شهر توسط مشاور در وقت مقرر  تهیه شده و عرض خیابان بخشداری را ۱۲ متر تعیین کرده که مورد تایید کمیته فنی کمیسون ماده ۵ استان و  اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی  بوده اما هنوز این طرح علارغم برگزاری جلسات متعدد کمیسون ماده ۵ بلاتکلیف مانده است.
 
فعالان میراث فرهنگی خمینی شهر که ماجرای تعریض گذر در بافت تاریخی محله فروشان را پیگیری می کنند اما می گویند فشارها باعث شده تا مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان علارغم ضوابط حفاظتی وزارتخانه متبوعش بر خلاف تاکید پیشینش بر عرض ۱۲ متر برای خیابان بخشداری در بافت تاریخی ، با عرض ۱۶ مترِ این خیابان موافقت و به احتمال ، در جلسه پیش روی کمیسون ماده ۵ پای صورت جلسه را امضا کند.

پیشتر مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در نامه ای با موضوع بررسی خیابان های شهدای خوزان ، مرکزی و بخشداری به شهرداری خمینی شهر هم بر عرض مورد تایید میراث فرهنگی یعنی ۱۲ متر تاکید کرده بود و با توجه به همین نامه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان هم عرض مورد تایید  اداره کل میراث فرهنگی اصفهان یعنی ۱۲ متر را پذیرفته و امضا کرده است اما حالا با گذشت نزدیک به یک سال از این ماجرا ، شنیده ها و گفته ها حاکی از آن است که اداره کل حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان کوتاه آمده و قرار است برخلاف نظر پیشینش، عرض ۱۶ متر را برای تعریض گذر در بافت تاریخی محله فروشان  بپذیرد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا