طنز ِ روز| رابطه ی کلنگ با دولت!

نوشته ی: راشدانصاری

…و کلنگ بر وزن تفنگ! آن چیزی را گویند که از خانواده ی سفت (سخت) پوستان مانند پُتک و چکش و تیزپوستان! همچون تیشه و تبر باشد.
دسته ای دارد چوبی یا فلزی و بعضاً کلفت که دولتیان محترم، یک دل نه صد دل عاشق سینه چاک آنند.
پر واضح است که این کلنگ ِ سخت جان! با آن کلنگ های شُل و وِل و کارتن خواب تومنی هفت صنار توفیر دارد. توضیح نگارنده:(کلنگ در گویش بندرعباسی به برادران و زبانم لال خواهران معتاد گفته می شود!)
این وسیله که مخترع اصلی آن پرفسور “کلنگیان بن چکشی” یکی از دانشمندان خودی است، در هفته ی دولت بسیار عزیز شده و رابطه ی تنگاتنگی با دولت مردان و تا حدودی دولت زنان!داشته و دارد. به طوری که در بین این جماعت دولتی در این ایام مدام دست به دست می شود.
نقل است که برخی دولتیان حتی در شباهنگام و نیمه شب ها نیز این شئ ِ بدفرم را لحظه ای از خود دور نکرده و در خواب و بیداری دسته اش را دو دستی در مشت دارند.
یک بیتی(یعنی نصف دوبیتی!):
کلنگی دیده ام در این حوالی
که ملت را کند حالی به حالی!

الغرض کار به جایی کشیده که برخی معتقدند دولت ِ بدون کلنگ، شبیه ِ دولت ِ بدون کلنگ است!(جمله ای تاریخی از شخص خودمان!)
روزی مسئولی بسیار محترم را دیدند که پینه ها بر دست و چروک ها و زخم ها بر پیشانی دارد. (همچون بقیه!) مریدان علت را جویا شدند و بگفتند: “قربانت گردیم همگی کُمپلت! سبب پدید آمدن این پینه ها بر کف دستان مبارک چیست؟”
پاسخ شنیدند:” ما نوکر مردمیم! و این پینه ها نشانه ی کلنگ زدن های فراوان باشد. و این سوختگی ِ پیشانی هم که جای مهر باشد و گفتنش ریا شود…”!
رندی پرسید:” ای به فدای کف دستانت، ای نوکر مردم، ای خاک پای مردم، ای خدمت گذار واقعی، ای دلسوزترین مسئول بر روی این کره ی خاکی! آیا این کلنگ زدن ها منفعتی نیز از برای رعیت دارد؟”
مسئول مربوطه بگفت:” هر زدنی بالاخره روزی جواب خواهد داد…” رند از این پاسخ قاطع و منطقی! انگشت حیرت به دهان که چه عرض کنیم به ته ِ حلق برده، و ده بار همچون برادران دوست و هم پیمان ِ چینی مان تند تند خم و راست گردیده و سجده شکر را به جای آوردی!
و اما در یک نظر سنجی که اخیراً از سوی موسسه ای معتبر تحت عنوان :” کلنگ باران ِ کلنگ به دست!” صورت گرفته است، اعلام شد در هفته ی دولت در هر ثانیه بیش از ۵ هزار کلنگ‌ به هوا رفته و حدود ۲ هزار فقره ی آن به زمین رسیده و به هدف می خورد. این موسسه که مو لای درز نظر سنجی اش نمی رود، در مورد سرنوشت آن سه هزار و اندی کلنگ دیگر توضیحی نداده است.
شاهدان عینی نگران آنند که نکند آن باقی مانده کلنگ های در هوا رها شده و معلق مانده! روزی به زمین بازگشته و بر فرق مردم بخورند…!
تک بیت:
دولت محمود در کمبود بود(۱)
از حسن هم ما نمی بینیم سود!
پی نوشت:
۱- البته واضح و مبرهن است که منظور از کمبود، بحث مالی نیست!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا