حزب کارگزاران سازندگی

  • کاریکاتورتصویر سیر و سلوک مرعشی

    سیر و سلوک مرعشی

    یاد آوری یکی از افاضات تاریخی و فراموش نشدنی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی (بخوانید مرفه‌هان بی‌درد)! مرعشی۱۳۹۴: شعورسیاسی در تهران…

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا