خدمت ویژه شهرداری به جیب ۴ درصدی ها؛ بی مهری به کودکان استثنایی

یک کارشناس اقتصاد شهری گفت :‌ جای پرسش جدی دارد که چرا شهرداری که برای اولین بار در طول تاریخ به بساز بفروش ها تخفیف 40 درصدی داد، هم زمان در پرداخت هزینه سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی این طور عمل می کند که ما برای اولین بار شاهد بازماندن از تحصیل تعدادی از این کودکان مظلوم و بی پناه تهران و اعتراض والدینشان نسبت به این موضوع باشیم؟

هفته گذشته مهدی چمران درباره سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی به خبرنگاران گفته بود«این یک سرویس‌دهی اضافی توسط شهرداری تهران است که باید توان آن را داشته باشد که انجام دهد، ولی قطعاً این موضوع را دنبال می‌کنیم تا حتماً اجرایی شود. سعی ما این است و توصیه می‌کنیم که حتماً این کار انجام شود. این تسهیلاتی است که شهرداری در نظر گرفته و درحقیقت وظیفه‌ای است که خودمان برای خودمان فرض کردیم و وقتی شورا تصمیم‌گیری می‌کند، معاونت حمل‌ونقل آن را تنظیم و توسط تاکسیرانی یا اتوبوسرانی انجام می‌شود.» اما این اظهار نظر رئیس پرسابقه شورای شهر تهران در حالی رخ داد که چندی پیش در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران و برای دهمین سال متوالی شورای شهر در دو ردیف مجزا برای کمک به مدارس استثنایی از طریق سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی بودجه تصویب کرد. بودجه ای که برای سال ۱۴۰۲ با ۱۱۷ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم ۴۷ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان رسید. البته در این میان سهم اعتبار سازمان تاکسیرانی برای کمک به مدارس استثنایی بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است و از رقم ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یکباره به رقم ۴۱ میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که اعتبار شرکت واحد برای تامین سرویس مدارس استثنایی تنها با ۲۵ درصد افزایش به رقم ۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان رسیده است، اعتباراتی که روی کاغذ رشد خوبی داشته اند اما تا تامین و پرداخت نقدینگی مورد نیاز سرویس دانش آموزان استثنایی در اولویت خزانه شهرداری نباشد این افزایش ها دردی از این دانش آموزان را دوا نخواهد کرد و باری از روی دوش والدین این کودکان بی پناه برداشته نخواهد شد.
بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در واکنش به اظهارات چمران درباره این مساله که این یک سرویس‌دهی اضافی توسط شهرداری تهران است گفت: از رئیس پرسابقه شورای شهر تهران که مدعی حمایت از محرومان و مستضعفان هستند این حرف واقعا بعید بود و خوب است آقای چمران که فریاد ترک فعل کردنشان علیه شورای پنجم قطع نمی شود یکبار بروند و ماده ۸۰ قانون شهرداریها که در اصلاحیه این قانون در سال ۱۳۵۲ یه تصویب مجلس شورای ملی رسیده است را بخوانند، مطابق این ماده شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌ وصولی سالیانه خود را برای کمک بامور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌ تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند، در تبصره ۲ این ماده که مثل خود صدر ماده ذکر شده منسوخ نشده و همچنان معتبر است قانونگذار ذکر کرده است که انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌ کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه‌ های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌ های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. البته خب از نظر آقای چمران و همفکرانشان وظیفه شهرداری در اختصاص ۵ درصد درآمد به فرهنگ هزینه های فرهنگی مثل نمایشگاه عطر سیب و کمک به امور مساجد استان خراسان و موارد خاصی از فرهنگ است که به ذائقه شان نزدیک است و بر همین اساس کمک به سرویس مدارس استثنایی را یک کار اضافی توسط شهرداری خوانده اند!
این کارشناس مالیه شهری درباره سابقه ده ساله این کمک گفت: با استقرار شورای چهارم و در سال نخست شورا که از قضا تنها سال عضویت عادی آقای چمران در شورای شهر تهران است با پیگیری یکی از آقایان خیر اندیش شورای شهر که از قضا عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران بود و پیگیری های آقای مسجد جامعی به عنوان رئیس شورا و نظر مساعد کمیسیون برنامه و بودجه از شهردار تهران خواسته می شود تامین سرویس مدارس استثنایی توسط شهرداری انجام شود و هزینه این اقدام از محل اصلاح بودجه بخشی توسط مناطق شهرداری از محل ردیف اعتباری کمک به مدارس شهر تهران و بخشی دیگر از اعتبارات متمرکز معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری که از قضا آن هنگام همین آقای تشکری هاشمی که امروز از اعضاء شورای ششم مسئولیت آن معاونت را بر عهده داشتند تامین و پرداخت شد و با مطرح شدن موضوع در تفریغ بودجه شهرداری این حرکت خیر عمومی توسط شهرداری برای خدمت به دانش آموزان استثنایی در مالیه شهری تهران برای اولین بار ثبت شد. این موضوع البته در همان زمان هم مخالفانی داشت که حرف های امروز آقای چمران را می زدند و شاید هم خود ایشان آن موقع در زمره همین مخالفان بودند که این موضوع سبب شد تا شورا در سال ۱۳۹۴ در مصوبه تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۹۵ – ۱۳۹۴ با پیگیری همان عضو خیر خواه شورای چهارم در تبصره ۱۴ این مصوبه با رای اعضاء شورای شهر تهران مصوب شد که « شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی و شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه) موظف است تمهیدات لازم به منظور ارائه سرویس رایگان به دانش‌آموزان معلول و استثنایی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران را از طریق خودروهای مخصوص به‌گونه‌ای پیش‌بینی نماید که کلیه دانش‌آموزان مذکور از درب منزل تا مرکز آموزشی از سرویس رایگان استفاده نمایند. اعتبار مورد نیاز جهت این امر برای سال جاری از محل اعتبار در اختیار شهردار تهران تأمین و پرداخت می‌شود. همچنین شهرداری تهران موظف است اعتبار مورد نیاز را در هر‌ سال در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.» این مصوبه رسمی شوراست و طراح این مصوبه چون می دانسته احتمالا روزی در شورا نخواهد بود و افرادی با استدلال آقای چمران این کار را کاری اضافی تلقی خواهند کرد برای تداوم این خیر عمومی شهرداری را موظف کرده است تا اعتبار مورد نیاز برای سرویس کودکان استثنایی را هر‌ سال در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و امروز اگر آقای چمران می آیند و خلاف این مصوبه شورا که در دوران ریاست خودشان با رای ۲۱ عضو شورای چهارم از ۲۵ عضو حاضر در جلسه به تصویب رسیده سخن می گویند جای تعجب دارد!


معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه با اشاره به تداوم این تبصره در مصوبات سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در دوره چهارم به تداوم و تایید این رویه در شورای پنجم اشاره کرد و گفت: در شورای پنجم هم برخی از اعضاء که سابقه اظهاراتشان در مشروح مذاکرات جلسه ۸۷ شورای پنجم موجود است و اقلیت منتقد این سرویس دهی رایگان بودند حرف هایی از جنس حرف های امروز آقای چمران زدند اما اکثریت شورا به تداوم سرویس دهی شهرداری در مسیر ایفای مسئولیت اجتماعی اش رای داد و بر اساس ماده ۵ مصوبه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ مصوب کرد که به‌منظور تحقق دسترس‌پذیری و ایفای مسئولیت اجتماعی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صد درصد (۱۰۰%) هزینه خدمات سرویس مدرسه دانش‌آموزان مدارس کودکان استثنایی در محدوده مناطق ۲۲ گانه را عهده‌دار می باشند و تا امروز این مصوبه ساری و جاری است و آقای چمران اگر مدعی هستند که این کار اضافی است خوب است این را به تصویب شورا برسانند تا مردم با نگاه ایشان در حذف تنها خدمت و خیر عمومی شهرداری تهران به بی پناه ترین کودکان شهر بیشتر آشنا بشوند.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به نقش شهرداریها و نهادهای عمومی همچون شهرداریها در تامین کالاهای عمومی مثل حمل و نقل گفت: کالای عمومی بیش از همه نیازمند دخالت مقداری و سیاستگذاری است،یعنی اینکه شورای شهر مکلف است تا با سیاستگذاری تضمین دسترسی آحاد مردم به حمل و نقل عمومی را فراهم کند و در شهر دسترس ناپذیری مثل تهران اگر شورای شهر سیاستگذاری اش به نفع معلول و دانش آموز استثنایی نباشد پس به نفع چه کسی باید باشد؟ اگر شهرداری با تامین سرویس رایگان مدرسه کودکان استثنایی دسترسی این کودکان را به یادگیری و سواد فراهم نکند پس چه می خواهد بکند؟! اینکه در هنگام انتخابات شعار تغییر به نفع مردم سر می دهند و وقتی به صندلی ریاست شورا می رسند می آیند و درباره سرویس مدارس استثنایی با سابقه ده ساله در شهرداری تهران می گویند این یک سرویس‌دهی اضافی توسط شهرداری تهران است که باید توان آن را داشته باشد که انجام دهد و در مقابلش ما شاهد آن بودیم که آمدند و تخفیف تا ۴۰ درصدرا به بساز و بفروش ها و به قول خزانه دار شورا این تخفیف را به جیب چهار درصدی ها دادند، اما علی رغم تاکید اعضاء شورای شهر، دستور سریع و انقلابی معاون شهردار برای تامین و پرداخت ۷ میلیارد تومان به سازمان تاکسیرانی و دستورات بسیار دیگری که در رسانه ها با آب و تاب روایت شد تا امروز با پرداخت این نقدینگی از سوی شهرداری که مسئولان مالی اش مدعی رکورد شکنی تحقق منابع هستند مشکل سرویس دانش آموزان استثنایی شهر تهران حل نشده جای پرسش جدی دارد که چرا شهرداری که برای اولین بار در طول تاریخ به بساز بفروش ها تخفیف ۴۰ درصدی داد، هم زمان در پرداخت هزینه سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی این طور عمل می کند که ما برای اولین بار شاهد بازماندن از تحصیل تعدادی از این کودکان مظلوم و بی پناه تهران و اعتراض والدینشان نسبت به این موضوع باشیم؟
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تعهد مدیریت شهری دوره پنجم به تامین و پرداخت نقدینگی سرویس مدارس استثنایی گفت: آقایانی که در شورای ششم فریاد انتصاب ترک فعل هایشان به شورای پنجم قطع نمی شود خوب است به این ترک فعل در پرداخت به موقع هزینه سرویس دانش آموزان استثنایی در دوره مسئولیت خودشان رسیدگی کنند و به جای طرح دستورهای بی اثر و شوآف های رسانه ای به مردم بگویند چرا این هزینه به موقع پرداخت نشده است؟! آقایان در مدیریت شهری دوره ششم خوب است از خودشان سوال کنند چرا در شورای پنجم والدین کودکان استثنایی هیچ وقت در مقابل شورا برای استیفای حق فرزندان بی پناهشان تجمع نکردند؟! ما که در شورای پنجم تنگناهای مالی بسیاری داشتیم و مثل آقایان تحقق بودجه با تخفیف شهرداری رکورد نزده بود و علی القاعده این تجمعات باید در دوره پنجم رخ می داد، اما رخ نداد؟! پاسخش خیلی واضح در مصوبات کمیته تخصیص و مکاتبه شورای شهر با شهرداری مستند است، چرا که بر اساس تاکید شورای پنجم پرداخت و تامین نقدینگی سرویس این بچه ها در اولویت قرار داشت و برای مجموعه مدیریت شهری پنجم مهم بود که مادر یک کودک دانش آموز استثنایی این شهر دغدغه بردن و آوردن کودکش به مدرسه را نداشته باشد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا