مکاتبه مهم انجمن تاریخ و میراث ایرانیان با وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

بسمه تعالی

برادر ارزشمند جناب آقای مهندس ضرغامی
وزیر محترم میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی

با سلام
همانگونه که می دانید استان البرز ایالتی بدیع التاسیس بوده و مرکز آن نزدیک ترین و چسبیده ترین مرکز استانی به پایتخت می باشد . استانی با قدمتی دیرین و دارا بودن سه دشت مهم باستان شناسی به نامهای نظرآباد ، ساوجبلاغ و کرج _ استانی که تمام عرض آن از مرز استان تهران تا مرز استان قزوین در مسیر مهمترین شاهراه مواصلاتی کشور و تمام طول آن از مرز استان مازندران تا استان مرکزی و تهران و قزوین قرار دارد _ استانی با ظرفیت چندگانه ،دانشگاهی‌ ،صنعتی ،کشاورزی و دارویی _ استانی با دارا بودن مصادیق متعدد و فاخر مرتبط با صنعت فراگیر گردشگری مانند دو فرودگاه مهم ، جاده چالوس ، طبیعت چند بخشی از گرم و خشک تا معتدل و جنگلی ، حضور اقوام مختلف ایرانی با آداب و رسوم مرتبط به عنوان ظرفیتی گرانسنگ در برگزاری انواع روبدادهای فرهنگی گردشگری _ استانی که بخشی مهم از بزرگراه تهران شمال از آن عبور می کند _ استانی با منابع انسانی ارزشمند در رده های مختلف در جوامع شهری و محلی به عنوان ظرفیتی ارزنده _ استانی با حضور چهره های فرهنگی هنری و علمی ملی و بین المللی _ استانی با دارا بودن مراکز مهم علمی و پژوهشی با شهرت جهانی _ استانی متبرک به هزاران شهید که برای استقلال و شرافت میهن جانشان را تقدیم نموده اند و استانی با ظرفیت های مهم اما باید بی پرده گفت استانی دور از استاندارد های لازمه یک استان . موارد متعدد به کنار اما هدف ازین مکاتبه و تقدیم آن خدمت شما ، بخشهای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز است . شما بهتر می دانید که دنیای امروز و کشورهای پیشرفته تا کشورهای در حال توسعه چه طرح هایی برای اقتصاد گردشکر محور ؛ اقنصاد میراث محور و اقتصاد هنرهای سنتی محور داشنه و دارند و خواهند داشت . کشوری مانند ترکیه که مجدانه باید تاکید کرد یک دهم کشور ما و همین استان البرز ظرفیت انواع گردشگری را ندارد سالانه میلیاردها دلار درآمد داشته و بیشک بخشی از اقتصاد خود را در عرصه بین المللی با صنعت گردشگری روشن نگه می دارد و این در حالی است که برخی از ظرفیت های همین استان البرز به تنهایی توان رقابت در برابر کشورهای گردشگر محور را دارا می باشد و حال باید پرسید کدامین شخصیت های حقیقی یا حقوقی امکان بهره مندی ازین ظرفیت های پیدا و پنهان البرز را ندارند و یا مانعی بر سر بهره مندی از آنها و ترمز حرکت در مسیر توسعه این بخش از کشور می باشند ؟! اینکه امروزه در کشور فضای نقد علمی و تحلیل روشمند شرایط جای خود را به تکدر و مناقشه داده است بحث ما نیست و چنین مسیری را نیز قبول نداریم اما بابد گفت وظیفه انجمن ها و محافل علمی و فعالان مدنی و رسانه ها بررسی دقیق اوضاع و ارائه راهکارهای عملی می باشد موضوعی که در روزگاران نه چندان دور و حتی امروز در عرصه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور و استان البرز خیلی به آن توجه نشده است . چه از جانب مدبران و چه عامه مردم . به هر حال باید کاری کرد و باید نظر داد و باید پیشنهاد داد و باید مشاوری امین بود . استان البرز امروز نیاز جدی به راهکار و نقشه راه و برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت و روش های نظام مند در حوزه های چهارگانه میراث ملموس ، میراث ناملموس، گردشگری و صنایع دستی دارد . آن‌طور که در فضای کنونی وزارت‌خانه تحت هدایت جنابعالی شنیده و لمس می شود بنا بر تغیبر متولی استان البرز را دارید که چنین امری اختیار تامه مقام عالی وزارت بوده و کسی حق مداخله در آن را ندارد هرچند از سوی محافل متعدد و بعضا گروههای سیاسی فشارهایی اعمال می شود اما بیشک انتخاب و ابلاغ حکم برای افراد حق و اختیار قانونی وزیر است اما در انتخاب افراد می توان به بالاترین فرد و راهبران سازمانی یک نهاد مشورت داد و راهکار ارائه نمود .

انجمن تاریخ و میراث ایرانیان حسب اختیارات قانونی و چهارچوب های اخلاقی خود بر خویش تکلیف می داند ضمن تقدیم نقدهایی شرافتمندانه ، از افرادی که در مسیر قانون ، توجه به مدیریت خلاقانه ، تعامل درست با مراجع اداری و محافل علمی و گروه‌های تخصص محور حرکت می کنند ، حمایت نماید . متأسفانه در ادوار پیشین حضور برخی افراد لطماتی جبران ناپذیر به فضاهای میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز وارد نموده است که قابل لمس بوده و تبعات آن امروزه باعث عقب ماندگی و ایستایی این سه بخش در مقایسه با سایر استانها شده است اما هنوز می توان کاری کرد و برنامه‌ریزی نمود که این امر با حمایت حضرتعالی محقق خواهد شد.

جناب آقای وزیر
بیشک اداره یک نهاد مهمی چون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در شرایط کنونی سخت است آنهم در استانی چون البرز که برخی رفتارها در آن پسندیده و زیبنده نیست . ظرفیت های بی بدیل موجود در البرز از سالها پیش نادیده گرفته شده و متأسفانه هنوز هم بر همین منوال است . از دولتهای چپ تا دولتهای راست به ظرفیتها و منابع مهم موجود در غرب استان نهران سابق و استان البرز کنونی توجهی نشده و نمی شود . انتخاب متولیان حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بر اساس لابی های غلط و بر اساس هیجانات سیاسی بوده است که متاسفانه دود آن بر جشم منطقه رفته و می رود . مدبر کل فعلی که در دولت قبل به البرز آمد ، علی رغم اینکه می توانست از منابع انسانی علیم و منابع غیر انسانی مرتبط بهره کافی در جهت توسعه پایدار و بهتر است یگوییم حرکت در مسیر توسعه‌ ببرد نتوانست که البته دور از انصاف است نگوییم حضور وی همزمان با بحران‌ سنگین کرونا بود که تبعات ویروس بر امور عمومی جامعه بالاخص حوزه‌ های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ضربات مهلکی انداخت . به هر حال هر آمدنی رفتنی در پی دارد و مدیر فعلی استان نیز قرار است از این استان کوچ نماید که برای وی آرزوی عاقبت به خیری و خدا قوت داریم و انتظار داریم این تعویض مدیریت به مرحله ای شایسته برسد و به عبارتی بهتر ، مقام عالی وزارت میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌ دستی می تواند پیشگام شکستن تابوی انتخاب مدیرکل یک استان بر اساس سیاست پیشگی ، توجه اکید بر دانش تخصصی ، فرزانگی و وارستگی ، بی حاشیه بودن ، دوری از فساد شخصی و فساد سیستماتیک، تعامل سازنده با فعالان مدنی و بخش خصوصی ، ایجاد ارتباط با محافل علمی و مداکز پژوهشی ، مدیریت خلاقانه و ‌‌.. باشد . حتما حضرتعالی می دانید که در البرز چه خبر است و چه کسانی با چه سوابقی دنبال در اختیار گرفتن سکان اداره کل البرز هستند . فرض گرفته می شود گه همگی انسان‌های سلیم النفسی هستند اما باید پرسید بینی و بین الله توان برنامه ریزی، جذب سرمایه های اقتصادی و منابع انسانی در راستای توسعه مرتبط را در استان دارند ؟! آیا افراد مطروحه توان حل و فصل محوطه باستانی ازبکی یکی از برجسته‌ترین سایت های باستانی دنیا را دارند ؟! آیا افراد مطروحه می توانند گردشگری استان را روحی تازه بخشیده و به سمت و سوی توسعه‌ سوق دهند ؟! آیا افراد مطروحه می توانند به اوضاع نابسامان اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز سر و سامان دهند و آیا می توانند از حضور اقوام مختلف ایرانی در استان به عنوان ظرفیت گرانسنگ میراث معنوی در ایجاد همدلی و وفاق و وحدت ملی بهره ببرند ؟! آیا افراد مطروحه توان ایجاد خانه های صنایع دستی در نقاط مختلف استان از طریق تعامل با دهیاری ها و شهرداران و اعضا شوراهای شهر و روستا دارند ؟! اینکه یک فردی به دلیل خوشایند یک گروه سیاسی از هر جناحی مدیرکل شود و متصب مهمی را که می تواند برای توسعه استان مفید به فایده واقع شود غصب کند ، قطعا اوضاع همان می شود که می بینیم و آیا افراد مطروحه می دانند که اگر در عقب ماندگی استان نقشی داشته باشند در محکمه الهی پاسخی بر حق الناس نخواهند داشت و آیا نمی دانند و نمی دانند و نمی دانند …؟! و آیا می دانند و می دانند و می دانند ؟!

جناب آقای وزیر

میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز وضعیت مناسبی ندارد و شما جتما در جریان هستید اما نمی دانیم چرا تصمیمی قاطع و ماندگار برای این استان نمی گیرید ؟! شما می دانید در این استان نقد و تحلیل جایگاه خوبی ندارد و برخی نقد کننده ها و نقد شونده معنا و مفهوم تقد را نمی دانند اما به هر ما وظیفه خود دانستیم که بگوییم هرچه لارم است گفته‌ شود …. وضعیت محوطه های باستانی و اماکن تاریخی موحود در استان در شرایط اسفناکی هستند ، وضعیت گردشگری و سیاستهای مرتبط آن جالب نیست ، نحوه نگرش به میراث معنوی کاملا منفعلانه است ، حمایت از فعالان مدنی و پشتیبانی از تشکیل نهادهای غیر دولتی سالهاست به فراموشی سپرده‌ شده است ، صنایع دستی و هنرهای سنتی در تعاملات هنری استان جایگاهی ندارد ، حفاری های غیرمجاز بیداد می کند. و یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی البرز منفعل است ، طرح های درست و ارزشمند در برخی بخش های اداره کل به بایگانی سپرده می شود ، بودجه های کافی و به عبارتی بودجه های حداقلی مکفی نمی باشد و .‌.‌‌ لذا بر اساس موارد گفته شده خواهشمندیم که حضرتعالی اولین مقام عالی وزارتی باشید که برای البرز تصمیمی مستقل می گیرد و تنها مقامی باشید که منافع منطقه ای و ملی متعلق به عامه‌ مردم استان را فدای سیاست می کند و قانون و تخصص و برنامه مداری و دوراندیشی و سلامت اقتصادی‌ و اخلاقی و درایت و شرافت اداری را معیار انتخاب مدیران می بیند . اگر واقعا اراده ای بر حفظ و ابقا مدیر کل فعلی دارید ، وی را حمایت کنید و اگر تصمیم بر تعویض وی دارید تصمیمی قاطع بگیرید و شک نکنید فعالان مدنی ، فعالان صنعت فراگیر گردشگری ، هنرمندان صنایع دستی ، دفاتر مسافرتی. رسانه ها و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی از شما و سکاندار میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز حمایت خواهند نمود . و باید گفت : جناب وزیر لطفا برای استان البرز تصمیمی درست بگیرید .

ذوازدهم آبان ۱۴۰۱ خورشیدی

سیامک صحافی

رئیس انجمن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا