التزام به حضور با قول شرف

کامبیز نوروزی

طبق اخبار منتشره مهدی محمودیان بحاطر شکایت معاونت پارلمانی سپاه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. آقای بازپرس برای محمودیان قرار کفالت صادر کرده است. اما محمودیان کفیل معرفی نکرده و ناگزیربه بازداشت رفته است.

مایلم دو نکته را عرض کنم شاید به بازپرس محترم هم برسد:

اول؛ اینکه قرارتأمین برای جلوگیری از گریز متهم و دسترسی به او یا جلوگیری از امحاء آثار جرم صادر می شود. بازپرس قرار کفالت صادر کرده است که از قرارهای سبک است. یعنی از نظر ایشان هیچ مشکلی برای آزاد بودن محمودیان نبوده و آزاد بودنش خللی به جریان تحقیقات وارد نمی کند. از نظر قانونی وقتی متهم نتواند قرار صادره را اجرا کند و کفیل معرفی کند بازداشت می شود؛ ولی:

دوم؛ بازپرس طبعاً یک ارزیابی از شخصیت متهمش دارد یا باید داشته باشد. متهم این پرونده مهدی محمودیان است. او هر تفکرسیاسی که داشته باشد، نشان داده است که از دستورات قضایی تمکین می‌کند. اهل اختفا و گریختن مطلقاً نیست. به اخلاق پایبند است. وقتی به هردلیل کفیل معرفی نکرده است، بازپرس که در صدور قرارتأمین سخت گیری نکرده و به قرار کفالت اکتفا کرده است، این امکان را دارد که این قرار سبک را قدری سبکتر کند و آن را به ” التزام به حضور با قول شرف” تبدیل کند تا موجبات بازداشت متهم فراهم نشود. خصوصاً که ایشان نیز خودش با صدور قرار کفالت نشان داده که به درستی مناسب نمی داند و مایل نیست متهمش بازداشت شود و به زندان برود.

هنوز هم دیر نشده است و بازپرس می تواند با تبدیل قرار هم آنچه را که مقصود قضایی اصلی خودش بوده (یعنی بازداشت نشدن متهم) را محقق کند و هم ادامۀ بازداشت محمودیان را متوقف کند و در ادامه هم آنچه برای تحقیقات مقدماتی انجام شود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا