پای غارتگران دوباره به شهر باستانی «دارابگرد» باز شد!

سیاوش آریا

پای غارتگران میراث فرهنگی برای چندمین بار در امسال به شهر باستانی دارابگرد باز شد تا بار دیگر بیننده نابودی یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی کشور باشیم.
تاراجگران اَموال تاریخی و فرهنگی به بهانه های پوچ و خیال اَنگیز یافتن گنج که هیچ وجود خارجی ندارد و در نبود نظارت و حفاظت مسولان میراث فرهنگی به شهر باستانی دارابگِرد یورش بُرده و با کَند و کاوهای غیرمجاز بی شمار خود،گودال های بزرگی را در جای جای عرصۀ آن پدید آورده و به این یادگار ملی شبیخون زده اَند.
شهرباستانی دارابگِرد که از آن با نام یکی از سه شهر بزرگ باستانی سرزمین پارس نام می برند،در بدترین شرایط نگهداری و حفاظتی به سر می برد.این شهر ارزشمند تاریخی که هویت و شناسنامۀ بالَنده و غرورآمیز مردم شهر داراب است،اِمروزه به جایگاهی برای تاخت و تاز چپاوُلگران میراث فرهنگی تبدیل شده و با دستبُردهای بی شمار خود به یکی از اَرزشمندترین یادگارهای ملی کشور آسیب های برگشت ناپذیری را وارد آورده و آن را زیر و رو کرده اَند که دیدن چُنین صحنه هایی دل هر دوستدار تاریخ و فرهنگ ایرانی را به درد آورده و اَشک از چشمان آدمی سرازیر خواهد شد.
همچنین در عرصه و حریم چسبیده به عرصه این محوطه باستانی ارزشمند انبوهی از زباله،پسماندهای ساختمانی،شیشه آتش زده و پیاز خراب و فاسد شده از سوی بومیان منطقه ریخته شده که صحنه زشت و زننده ای را برجای گذاشته است که نشان از نبود نظارت های مسولان مربوطه و نبود آموزش در میان مردم منطقه است.در فرجام نیز،این نشانه های هویتی مردم ایران است که دستخوش بی مهری ها و نابودی قرار می گیرد.
اما سخن درخُور نگرش این است که چگونه تاراجگران اَموال تاریخی و فرهنگی با خیال آسوده توانسته اَند به درون عرصۀ شهر باستانی دارابگِرد راه یافته و در جای جای آن گودال های بزرگ و ژرفی، کَنده و نشانه های نابِخردی و فرومایگی خود را به نمایش بگذارند؟آیا این موضوع بیانگر رها شدن شهر باستانی و اَرزشمند دارابگِرد نیست؟آیا دست های پنهانی در کار است و یا چپاوُلگران میراث فرهنگی وابسته به جایی هستند.این ها مسایلی است که بایدحراست ادارۀ کل میراث فرهنگی، استان پیگیر آن ها باشد و با همکاری نهادهای مسول شهرستان داراب به بررسی زوایای موضوع از جنبه های گوناگون بپردازد. همچنین کوتاهی و کم کاری مسولان مربوطه در شهرستان داراب را نباید از یاد برد. به هر روی، شهر باستانی دارابگِرد به حال خود رها شده و در چندین سال گذشته آسیب های گوناگونی دیده است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا