فرار مالیاتی سرکنسولگری چین در بندرعباس !

سرکنسولگری چین در بندرعباس که نماینده رسمی دولت کمونیست خلق چین بوده تعهد کرده جهت ارتباط تجاری و اقتصادی با دولت ایران همکاری نماید ثابت کرد که در دنیا چینی ها رو به تقلب و جنس بی‌کیفیت می‌شناسند در عملکرد دولتی در کشور ایران هم یکی از بزرگترین تخلفات اداری را انجام داده‌اند بدین صورت که از ثبت قولنامه و اجاره نامه رسمی ساختمان سرکنسولگری خود در شهر بندرعباس که بالغ بر ۲۸۰۰۰ هزار دلار ماهیانه با مالک این ملک بستند بدلیل فرار در پرداخت مالیات نمایندگی دولت چین در ایران طفره رفته و هیچگونه ثبت قانونی در این خصوص صورت نگرفته است این اتفاقی نیست که قدرتمندترین کشور اقتصادی دنیا به قوانین کشور ایران احترام نمی‌گذارد و نمایندگی وزارت امور خارجه، استانداری، اتحادیه مسکن و املاک، اداره امور مالیاتی و پلیس دیپلماتیک با آگاهی از این تخلف در مقابل آن سکوت کردند در واقع این سکوت در مقابل چین بخش نوشته شده یا نانوشته کاپیتالیسون ۲۵ ساله چینی است که انواع معافیت از اجرای قوانین هم ظاهراً دارد مردم ایران به امید دولت چین که قوانین ایران را در پرداخت کمترین مبالغ دور می‌زند و فرار مالیاتی دارد نشستند تا برای آنها با پول خودشان راه ، جاده و مسکن بسازه؟!. زهی خیال باطل….

Tax evasion of the Consulate General of China in Bandar Abbas!

The Consulate General of China in Bandar Abbas, which was the official representative of the Communist People’s Government of China, has pledged to cooperate with the Iranian government for commercial and economic relations, and proved that the Chinese in the world know fraud and poor quality in government performance in Iran, which is one of the biggest administrative violations. have done so by avoiding the registration of the official contract and lease of their consulate general building in Bandar Abbas city, which they paid more than 28,000 thousand dollars per month with the owner of this property due to evading the payment of the Chinese government representation tax in Iran, and there is no legal registration in this regard. It has not happened. It is not an accident that the most powerful economic country in the world does not respect the laws of Iran, and the representatives of the Ministry of Foreign Affairs, the Governor’s Office, the Housing and Real Estate Union, the Tax Affairs Department and the Diplomatic Police, being aware of this violation, kept silent in front of it. In fact, this silence In contrast to China, there is the written or unwritten part of the 25-year-old Chinese capitalism, which apparently has all kinds of exemptions from the implementation of laws. Apparently, the people of Iran sat down in the hope of the Chinese government, which circumvents the laws of Iran by paying the minimum amounts and evades taxes, so that they can pay for them with their own money. Build roads and houses?! false imagination…

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا