تخریب «تلِ قلعۀ پل فَسا»ی شیراز همچنان دنباله دارد!

سیاوش آریا

محوطۀ اَرزشمند و کم تر شناخته شدۀ «تُلِ قلعۀ پُل فَسا» یکی از دژهای ساسانی شهر شیراز است که در دوران اسلامی نیز زیست خود را دنبال کرده و بناهایی به آن اَفزوده شده است. با این همه،یادگار ساسانیان در یکی دو دهۀ گذشته با ویرانی های گسترده ای همراه بوده و بخش هایی از عَرصۀ آن در دهۀ هشتاد خورشیدی به بهانۀ پهن کردن خیابان از میان رفته است. اما ویرانی ها همچنان دنباله دارد و در بهمن ماه امسال نیز، بینندۀ ویرانی بسیار گسترده بر روی عَرصۀ آن هستیم.
محوطۀ بی همتا و اَرزشمند نامدار به «تُل قلعۀ پُل فَسا» را کم تر کسی در شهر شیراز می شناسد و از آن بازید کرده است. حتا در میان باستان شناسان جوان و دوست داران تاریخ و فرهنگ ایرانی نیز بسیار ناشناخته است و به جز اَندک اَفرادی، آن را از نزدیک ندیده اَند. اما این محوطۀ اَرزشمند که تاریخ شکوهمند شیراز کهن را روایت می کند در سراشیبی نابودی کامل جای گرفته و نهادها و اُرگان های گوناگون دولتی و حتا مالک زمین های پیرامونی آن به بهانه های نادرست به عَرصه و حریم درجه یک آن دست درازی (تجاوز) و بخش های بزرگی از آن را ویران کرده تا تاریخ کهن شهر شیراز برای همیشه نابود شده و از صفحۀ روزگار و چهرۀ تاریخ پاک و زِدوده شود!
محوطۀ تاریخی «تُل قلعۀ پل فَسا»ی شیراز، امروزه همانند کودک یتیمی می ماند که بی کس و تنها است و همه آن را فراموش کرده اند. زیرا جاده کشی های گسترده بر بلندای تپه که از چندین سال پیش آغاز شده و همچنان نیز دنباله دارد ساختار محوطه را به هم ریخته و آسیب های بزرگ و برگشت ناپذیری را برجای گذاشته است که دیدن آن ها چیزی جز اَندوه و شرم و نگرانی برجای نمی گذارد. همۀ این رخدادها در حالی اَنجام گرفته است که هنوز این محوطۀ تاریخی ناشناخته است و هیچ گونه پژوهش و کاوش های باستان شناختی برای تعیین تاریخ و دیرینگی دقیق و کاربردهای اصلی و کهن آن و پرسش های فراوان دیگر برجای مانده است. پرسش هایی که می تواند تاریخ شکوهمند و کهن شهر شیراز را روایت کند و گاه حتا تاریخ را جا به جا کند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا