حفاظت شده: جوابیه رییس بیمارستان شهید محمدی به یک خبر +چند سوال

عبداله غریب زاده رییس مرکز آموزشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس (بیمارستان شهید محمدی) تأکید کرده که فرآِیند جذب سرمایه گذار برای خرید، نصب، تجهیز و راه اندازی دستگاه پت سی تی اسکن با رعایت کلیه شرایط و ضوابط صورت گرفته است.

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

نوشته های مشابه

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا