قاچاقچیان زیر پای شاهنشاه ساسانی در سنگ نگاره جهانی پیروزی اردشیر در فیروزآباد را خالی کردند!

سیاوش آریا

قاچاقچیان فرومایه و سودجویان اموال تاریخی و فرهنگی به بهانه های خیال انگیز و پوچ یافتن گنج،به تازگی زیر پای شاهنشاه ساسانی در سنگ نگاره جهانی نامدار به پیروزی اردشیربابکان یا نبردسواره در شهر پیروزآباد را کنده و خالی کردند!

سنگ نگاره پیروزی اردشیربابکان که به نبردسواره نیز نامدار است،یکی از مهمترین و ارزشمندترین یادگارهای دوره ساسانیان به شمار می آید که در پرونده«منظر باستان شناسی ساسانی پارس»در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.با این همه،به سبب کمبود نیروی یگان حفاظت در میراث فرهنگی و نبود آموزش در میان توده مردم،از سوی سودجویان اموال تاریخی و فرهنگی و قاچاقچیان نابخرد و فرومایه مورد دست اندازی قرار گرفته است و به تازگی در عرصه اثر و زیر پای شاهنشاه ساسانی را کنده و خالی کرده اند که آسیب های برگشت ناپذیری را برجای خواهد گذاشت.همچنین قاچاقچیان دومتر آنسو تر از سنگ نگاره را گودال ژرف و بزرگی پدید آورده و زمین را زیر و رو کرده اند.اما دست اندازی غارتگران میراث فرهنگی در همین جا پایان نمی یابد و در مسیر رسیدن به سنگ نگاره پیروزی اردشیر و در دامان کوه نیز بخشی از صخره کوه را شکسته و نشانه های نابخردی و نادانی خود را بر جای گذاشته اند که دل هر دوستدار تاریخ و فرهنگ ایرانی به درد می آید.

با این همه،نگارنده بر پایه مسولیت اجتماعی خویش به اداره میراث فرهنگی استان رفته و موضوع را به آگاهی مسولان میراث فرهنگی رسانده و خواستار پیگیری و رسیدگی به موضوع شده است.

اما سوی دیگر داستان ما همچنان غم انگیز است و سنگ نگاره جهانی پیروزی اردشیر بابکان به سبب رسیدگی نکردن از سوی مسولان میراث فرهنگی در همه این سال ها و گذشت زمان و همچنین براثر عوامل طبیعی و محیطی رو به نابودی است و جزییات و ریزه کاری های بسیار ارزشمند این نگارکند(نقش برجسته)درحال پاک شدن و حذف از چهره تاریخ است و ما همچنان تنها بیننده آن بوده و هستیم!

سنگ نگاره جهانی پیروزی اردشیربابکان را بزرگترین سنگ نگاره ساسانی ایران می دانند.همچنین از این نگارکند بعنوان کهنترین سنگ نگاره ساسانی ایران یاد می شود.با این همه،بیش از یک دهه است که وضعیت آن خوب نیست و کافی است که نگاره های یک دهه پیش را با امروز بسنجیم.آنگاه است که به عمق فاجعه پی خواهیم برد.به هر روی،یادگار جهانی ساسانیان درخطر دست اندازی سوداگران اموال تاریخی بوده و به حال خود رها شده است…

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا