سنگ نگاره «سرمشهد» ، نمود اقتدار شاهنشاه ساسانی

سنگ نگارۀ نامدار به «سَرمشهد» در شهرستان کازرون را باید بیانگر توانمندی و نیرومندی شاهنشاه ساسانی بهرام دوم دانست که شکوه، بزرگی و هنر ایرانی را به نمایش گذاشته است.

کارشناسان سنگ نگاره ها را سندی زنده و گویا به شمار می آورند که رویدادهای گوناگون روزگاران گذشته را به نمایش می گذارد. همچنین سنگ نگاره ها کتابی گویا هستند که ما را با رُخدادهای تاریخی در گذشته های دور و روزگار باستان آشنا می کنند. به سخنی دیگر، سنگ نگاره های باستانی ما را با تاریخ اجتماعی، سیاسی و آیین های گذشتگان پاک نهادمان آشنا خواهند کرد. با بررسی سنگ نگاره ها به ویژه در دورۀ شکوهمند ساسانیان می توان با رُخدادهای گوناگون آن زمان همانند پیروزی ها، نبرد، تاج گذاری پادشاهان و آیین و باورهای ایرانیان و دیگر موارد آشنا شد.

از سویی، با شناسایی و پژوهش بر روی سنگ نگاره ها که سندی دست اول و گویا و کهن به شمار می آیند، می توان به چگونگی زیست و آداب و آیین های بزرگان و پادشاهان و درباریان پِی برد. اما سنگ نگاره های دورۀ ساسانی به سبب اهمیت و پَراکنش آن در منطقه های گوناگون به ویژه در سرزمین پارس که خاستگاه ساسانیان بوده و همچنین وجود واپسین دودمان ایرانی در روزگار باستان از جایگاه ویژه ای نزد باستان شناسان و کارشناسان اَمر برخوردار است. از سویی، سنگ نگاره ها می تواند مورد بررسی و پژوهش دانش آموختگان رشته های دانشگاهی گوناگونی همانند تاریخ، پژوهش هنر، باستان شناسی و ادیان قرار گیرد.

همچنین سنگ نگاره های ساسانی می تواند یکی از موضوع های مهم و جذاب برای پایان نامۀ دانشجویان رشته های باستان شناسی و تاریخ باشد.

عوامل بیولوژیکی (گل سنگ ها) در میان سنگ ها و نگارکَند (نقش برجسته) بهرام دوم رِخنه کرده و ترک هایی را بر روی یادگار ساسانیان پدید آورده است. همچنین با گذشت زمان و رسیدگی نکردن مسوولان اَمر، ترک و شکاف هایی که از گذشته وجود داشته، گسترده تر شده و رشد آن شتاب بیشتری گرفته است. رخنۀ عوامل طبیعی همانند باد، باران، آفتاب و تغییر دمای هوای شب و روز از دیگر دشواری های یادگار ساسانیان است.

اما به تازگی و گویا در یک ماه گذشته و در حریم درجه یک سنگ نگارۀ بهرام دوم و بیرون از فنس کشی و چسبیده به آن، مالک ساختمان کوچکی که از پیش وجود داشته، دست به ساخت و سازهای تازه ای زده است. و گویا در حال ساخت منبع و مخزن آب است. همچنین لوله بسیار دراز و بزرگی را از درون فنس ها و عَرصۀ یادگار ساسانیان رد کرده که تخلفی آشکار به شمار می آید و دست اَندازی (تعرض) به یادگار ملی است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا