حال ناخوش سنگ نبشته پهلوی ستون های یادبود در میراث جهانی بیشاپور

تنها سند نوشتاری شهرسازی میراث جهانی بیشاپور کازرون که بر روی ستونی سنگی با دبیرۀ پهلوی اَشکانی و ساسانی نگاشته شده است روزگار ناخوشی دارد و در بدترین شرایط نگهداری و حفاظتی به سر می برد.

به گزارش اشکان نیوز ، ستون های یادبود در شهر باستانی و جهانی بیشاپور که در مرکز این شهر تاریخی جای دارد و سنگ نبشته ای (کتیبه) با دبیرۀ (خط) پهلوی اَشکانی و ساسانی به عنوان تنها سند شهرسازی بر روی یکی از ستون های آن نگاشته شده است در بدترین شرایط حفاظتی و نگهداری به سر می برد و روزگار ناخوش و اندوه باری را سپری می کند و در زیر باد و باران و آفتاب و بر اثر عوامل طبیعی و با گذشت زمان، رو به کم رنگ شدن و پاک شدن است و اگر هرچه زودتر چاره ای ریشه ای و بُنیادین برای آن اندیشیده نشود، در آینده ای نه چندان دور باید این سند زنده و گویا و اَرزنده را تنها در کتاب ها و نگاره ها (تصاویر) دید.

سنگ نبشته های پهلوی پارتی و ساسانی ستون های یادبود در شهر تاریخی و جهانی بیشاپور از مهم ترین اسناد به جای مانده از دورۀ ساسانی است و نزد باستان شناسان، زبان شناسان و پژوهش گران تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین این سنگ نبشته های پهلوی تنها سند نوشتاری و کهن و دست اول از شهرسازی میراث جهانی بیشاپور بوده و دارای ارزش بسیار فراوانی است. با این همه و با وجود ثبت جهانی شهر تاریخی بیشاپور، این نبشته ها که بر روی یکی از ستون های یادبود خودنمایی می کند بر اثر عوامل طبیعی همانند باد و باران و آفتاب و تغییر دمای شب و روز و هوا زدگی و عوامل بیولوژیکی (گل سنگ ها) و محیطی و گذشت زمان رو به کم رنگ شدن و پاک شدن است و بخشی از سنگ نبشته دیگر قابل دیدن و خواندن نیست و اگر به همین روش پیش برود و آن ها را هم چنان به حال خود رها کنیم، در آینده ای نه چندان دورسنگ نبشته ها از چهرۀ تاریخ و صحنۀ روزگار رخت بسته و پاک خواهند شد.

کارشناسان و کُنش گران میراث فرهنگی خواستار رسیدگی و توجه مسوولان میراث فرهنگی به این سند ارزنده و مهم باستانی هستند. از سویی، کُنش گران میراث فرهنگی تنها راه نجات این سنگ نبشتۀ مهم و ارزشمند را مرمت و حفاظت آن می دانند. همچنین کارشناسان اَمر برای ماندگاری و نگهداری بهتر این یادگار تاریخی فرهنگی پیشنهاد می کنند تا پوشش یا سایه بانی با در نظر گرفتن استاندارهای فراملی (بین المللی) برای آن برپا شود تا از گزند عوامل طبیعی همانند باد و باران و آفتاب در پناه باشد….

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا